Çalışma İlkelerimiz

Liderlerimiz, kendi davranış tarzları sayesinde doğru örnek teşkil ederek, önemli bir rol oynarlar. Ayrıca tüm iş planlarının ve faaliyetlerinin sorumlu, güvenli ve şirket politikaları ile uyumlu bir şekilde istlenildiği net beklentiyi de sergilerler.
Şirket geneli İş Yürütme Kurallarımız, personelin Vizyonumuzu ve Değerlerimizi pratiğe geçirmesine yardımcı olur. Bu Kurallar GÜNEYLER GRUP çalışanları için temel kuralları, standartları ve davranışları tanımlar ve onları mevcut kaynaklara ve desteğe yönlendirir.
Ayrıca taşeronların ve tedarikçilerin de GÜNEYLER'in güçlü gereksinimlerini anlayıp karşılamasını umuyoruz. Onlarla olan sözleşmelerimiz GÜNEYLER  işletme ilkelerine veya muadiline uyum gereksinimlerini içerir ve GÜNEYLER adına çalışan şirketler  GÜNEYLER İş Yürütme Kuralları ile tutarlı bir davranış sergilerler.